FIBROMIALGIA

Tot i que referir-se a una personalitat fibromiàlgica seria generalitzar en excés, sí que podem concloure que moltes de les persones amb fibromiàlgia o dolors crònics es caracteritzen per dur a terme actituds perfeccionistes i responsables; així, solen tenir un sentit del deure destacat i això ocasiona que siguin molt exigents amb sí mateixes i amb els demés. Quan no assoleixen els objectius establerts, poden sentir-se culpables amb certa facilitat. Normalment, solen prioritzar les necessitats de la resta a les pròpies, deixant en l’oblit que elles també tenen drets i necessitats a satisfer. Han de fer esforços per demanar favors, pensen que han de complaure a tot el món i tendeixen a donar

PSICOLOGÍA ADULTOS es la sección donde se tratan todos aquellos temas relacionados con nuestro bienestar emocional.

ESCUELA DE PADRES es una sección donde encontrarás artículos sobre educación infantil.  Espero poder aclarar muchas de las dudas que como padres se nos suelen plantear.

© 2020 Dagmar Hofert

Dagmar Hofert

Psicóloga sanitaria col. nº 11699

(+34) 651 88 11 66

dhofert@centremedicalella.com

  • Blanca Facebook Icono
  • Blanco Icono de Instagram