• Dagmar Hofert, Psicóloga

FIBROMIALGIA


Tot i que referir-se a una personalitat fibromiàlgica seria generalitzar en excés, sí que podem concloure que moltes de les persones amb fibromiàlgia o dolors crònics es caracteritzen per dur a terme actituds perfeccionistes i responsables; així, solen tenir un sentit del deure destacat i això ocasiona que siguin molt exigents amb sí mateixes i amb els demés. Quan no assoleixen els objectius establerts, poden sentir-se culpables amb certa facilitat. Normalment, solen prioritzar les necessitats de la resta a les pròpies, deixant en l’oblit que elles també tenen drets i necessitats a satisfer. Han de fer esforços per demanar favors, pensen que han de complaure a tot el món i tendeixen a donar massa voltes sobre el mateix.

Aquesta via d’interactuar amb sí mateixes i amb l’entorn els afecta amb una pèrdua constant d’energia física, ja que la tensió es va acumulant gradualment dins seu.

És evident que les emocions i certs pensaments generen tensió i que aquesta es va mantenint i acaba per accentuar el dolor. Paral.lelament, aquest dolor provoca irritabilitat i angoixa degut a la sensació d’impotència. D’aquesta manera, s’entra en un cercle viciós en què el dolor provoca pensaments i emocions negatives i aquests fan augmentar la intensitat del dolor.

No obstant això, aquests fets no volen dir que la fibromiàlgia sigui un trastorn mental, es tracta de quelcom molt més complex. El dolor és absolutament real, mai una invenció de qui el pateix i, per aquest motiu, els millors resultats s’obtenen a nivell multidisciplinar, és a dir, combinant el tractament mèdic, el fisioterapèutic i el psicològic.

El psicòleg centra la seva intervenció en dos eines imprescindibles:

La relaxació: Hi ha diverses tècniques, però una de les més eficaces és el “Mètode autogen de SCHULTZ” (autohipnosis), ja que ajuda a eliminar la tensió corporal i permet el control dels pensaments i emocions.

La teràpia cognitiva-conductual: Es tracta d’una teràpia de recolzament i d’aprenantatge de nous recursos per acceptar les limitacions de cada moment i poder fer front al dia a dia d’una manera eficaç.

D’aquesta manera, la qualitat de vida d’aquestes persones sol millorar considerablement.